Dôležité číselné údaje k ročnému zúčtovaniu dane z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2012

Hodnoty v EUR

Daňový bonus(DB)249,24 / rok (20,51x6+21,3x6)

DB na 2 deti = 498,48

Zamestnanecká prémia(ZP) : 46,40

Príjem na  ZP: od min. 1963,20 – do 3926,40                       ↔ ZP = 46,40
Príjem na  ZP: nad 3926,40 do max.4208,71                        ↔  ZP = (3644,74 - ZD)x19%   

základ dane (ZD )

Nezdaniteľná čiastka(NČ) :

ZD= od 0 – do 18 993                      ↔ NČ = 3644,74
ZD= od 18 993 – do 33 579,64        ↔ NČ = 8390,486 - ZD/4
ZD= nad 33 579,64                          ↔ NČ = 0Články

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám