Účtovné služby

Účtovné PORADENSTVO

Pre našich klientov poskytujeme konzultačné služby pri riešení konkrétnych odborných problémoch ako sú napríklad - spôsob účtovania, spôsoby odpisovania majetku, postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu alebo vykazovanie určitej ekonomickej udalosti.

V prípade SZČO kedy viest jednoduché alebo podvojné účtovníctvo prípadne daňovú evidenciu.

Poskytujeme rekonštrukciu účtovníctva, vypracovanie účtovných postupov pri vzniku spoločnosti.

Registrácie a žiadosti pri zakladaní firiem.

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám