Účtovné služby

MZDY A PERSONALISTIKA

Ak zvažujete odovzdať agendu spracovania miezd externému poskytovateľovi, potom ste na správnom mieste!

Poskytujeme komplexné služby a preberáme zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy vašich zamestnancov. Nahradíme vaše mzdové oddelenie a prinesieme pridanú hodnotu.

Vykonávame:

  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca na všetkých inštitúciách a poisťovniach
  • Výpočet miezd a odvodov na základe údajov o dochádzke zamestnanca
  • Príprava mzdových rekapitulácií
  • Dodanie výplatných pások
  • Príprava platieb miezd a odvodov
  • Príprava pracovných zmlúv a dodatkov
  • Dodanie mzdových podkladov pre potreby finančného účtovníctva
  • Vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely
  • Ročné zúčtovanie dane

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám