Účtovné služby

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Povinnosť viest účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. :

1/ právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, 2/ zahraničné osoby – vykonávajúce podnikateľské činnosti na území SR, 3/ fyzické osoby, ktoré podnikajú, alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť

Vykonávame:

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám