Zmena životného minima k 1.7.2012 a súvisiace zmeny pre výšku exekučnej zrážky.

Účinnosťou od 1.7.2012 je v platnosti Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima (ŽM) ( Predpis č. 181/2012 Z.z.).

Sumy životného minima sa menia nasledovne:

Suma platná do 30.6.2012

Suma platná od 1.7.2012

Jedna plnoletá fyzická osoba

189,83

194,58

Ďalšia posudzovaná plnoletá fyzická osoba

132,42

135,74

Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa

86,65

88,82

S touto zmenou súvisí výpočet nepostihnuteľnej sumy pre účely výpočtu exekučnej zrážky a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku:

% pre výpočet

Suma platná

do 30.6.2012

Suma platná

od 1.7.2012

Na povinného

60%  zo ŽM plnoletej FO

113,89

116,74

Na vyživovanú osobu (dieťa, manžel/ka)

25% zo ŽM plnoletej FO

47,45

48,64

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia

150% zo ŽM plnoletej FO

284,74

291,87

Na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa

70% zo sumy na povinného

79,72

81,72

Na vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa (dieťa, manžel/ka)º

70% zo sumy na vyživovanú osobu

33,22

34,05

º na každú ďalšiu osobu, ktorej zamestnanec poskytuje výživné, suma sa nezapočítava na tú osobu, v prospech ktorej sa pohľadávka výživného vymáhaČlánky

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám